Carl Rogers o pochopení

Zjistil jsem, že je pro mě nesmírně cenné, když dokážu dát sám sobě svolení porozumět druhé osobě. Způsob, jak jsem tento výrok formuloval, může někomu připadat zvláštní. Opravdu je nutné dávat si svolení druhému porozumět? Myslím, že ano. Naše první reakce na většinu výroků, které slyšíme od druhých lidí, není porozumění, ale jejich okamžité hodnocení nebo posuzování. Jestliže někdo vyjádří určitý pocit, postoj nebo přesvědčení, máme sklon prakticky okamžitě cítit „To je pravda“, „To je hloupost“, „To je nenormální“, „To je nepřiměřené“, „To je nesprávné“ nebo „To je nepěkné“. Jen velmi vzácně si dáme svolení pochopit přesný význam, který ten výrok má pro dotyčného. Podle mého přesvědčení je tomu tak proto, že pochopení je riskantní. Pokud si dovolím druhou osobu skutečně pochopit, to pochopení mě může změnit. Proto říkám, že dát si svolení jedince pochopit, vstoupit zcela, úplně a s pochopením do jeho referenčního rámce, není snadné. Je to rovněž vzácné.

Kategorie: čtení