Příprava na státnice: Slajdy na obhajobu diplomky, bakalářky

O obhajobách diplomek a bakalářek jsem už psal dříve: K obhajobám Semestrálních projektů, Postřehy z obhajob Semestrálních projektů. Zopakovat a přidat pár věcí ale snad nezaškodí.

Dnes ke slajdům:

 1. Slajd má dvě funkce. Jednak má obsahovat sdělení, které je vizuálně předáno názorněji než verbálně a nebo verbálně říci nejde. To jest grafy, obrázky, diagramy, tabulky a takové věci. Dvak je to tahák pro vás když mluvíte, co jste vlastně chtěli říct.Ten tahák je ale pro vás, ne pro posluchače. Málo co je tak otravné, jako když si na slajdu přečtete větu a pak vám stejnou větu mluvčí dramaticky přeříká, akorát ji doplní parazitními slůvky (jakože, třeba, …). Jako tahák vám stačí jedno nebo dvě slova v odrážce, tři odrážky na slajd. U každého jednoho slova se ptejte: „musí tady tohle slovo být?“ Nemá žádný smysl, aby na slajdu byla stejná informace, kterou budete říkat pusou.
 2. Zjistěte si, kolik máte času na vaše prezentování. Vydělte ten čas dvěma a podle výsledku si připravte slajdy. Příliš mnoho studentů má ke státnicím, kde mají 7 minut prezentovat, 20 slajdů. I ti, co mají přiměřených 7 slajdů, se zakecají a mluví 12 minut. Na klidu a přesvědčivosti projevu vám jistě nepřidá, když vás v polovině vaší slideshow komise típne, že už máte končit.
 3. Cílem prezentace při obhajobě diplomky je sdělit asi takovouto myšlenku: „Pracoval jsem na tom a tom problému, problém je náročný, já jsem našel rozumné řešení, funguje to tak a tak, zadání jsem naplnil a jsem dobrý student.“ Každý slajd, každá odrážka musí sloužit ke sdělování této myšlenky, nebo musí být smazána.Vaším úkolem není držet přednášku o teorii, ze které vycházíte. Lidé v komisi teorii buď a) už znají a tudíž se od vás nic nedozvědí a vyplýtvali jste čas, nebo b) neznají a pak je pravděpodobně ani nezajímá a vyplýtvali jste čas. Mluvte o tom, co vy jste udělali, jaké jsou vaše výsledky; mluvte o svém projektu.To neznamená, že máte mít na slajdech jen roztomilé obrázky a povídat tlachy; neznamená to, že vzorce jsou zakázány (viz „profesionální dojem“ v jednom trefném komentáři pod jiným článkem). Mějte ve slajdech vzorce a mluvte o tom, jak jste je použili, jak jste je odvodili. Nemějte na slajdech vzorce, kterým vlastně nerozumíte a které jste při řešení nepotřebovali znát. Mějte na slajdech formální pojmy, buďte přesní, definujte a odkazujte se. Ale mluvte takto „profesionálně“ o své práci, o tom, co jste vy udělali.
 4. Státnice začínají obhajobou vaší práce. První dojem, který na komisi uděláte, tedy uděláte svými slajdy (úvodní slajd je vidět ještě než vstoupíte) a pak svým vystoupením. Lidi obecně pouze obtížně mění první dojem, takže na prvním dojmu, kterým zapůsobíte, velice záleží. Když tápete v odpovědi na státnicovou otázku a komise vás považuje za chytrého a sympatického studenta, řeknou si, že jste asi nervózní, máte okno, naťuknou vás a sami sebe přesvědčí, že jste opravdu odpověď vlastně věděli. Když tápete v odpovědi na státnicovou otázku a komise vás považuje za zmatkáře, který není schopen ani říct, na čem teď rok dělal, řeknou si „to jsme věděli hnedka“ a vyhodí vás. Na slajdech a způsobu prezentování záleží!
 5. Na slajdech záleží! Věnujte jim dost času a bystré mysli. Připravte je včas. Velká většina členů komise nečetla vaši textovou zprávu, ale úplně všichni vidí vaše slajdy a slyší váš výklad. Konzultujte proto slajdy s vedoucím, nebuďte líní je přepracovávat a vylepšovat.

Pár námětů na zamyšlení nad hotovými slajdy:

 1. Jsem se slajdy spokojený? S čím nejvíc, s čím nejmíň?
 2. Od kterých jednotlivých slajdů čekám, že posluchače nadchnou, nakloní na mou stranu?
 3. Kdyby mi někdo chtěl pokládat nepříjemné otázky – do kterého slajdu se bude strefovat?
 4. Které slajdy budou samy o sobě přitahovat pozornost posluchačů jen se objeví? Které slajdy budou nudit a budu pozornost ztrácet?
 5. Jaký „první dojem“ o vás sdělují první tři slajdy? „Tento student je …“ – co si komise doplní místo třech teček?
 6. Kdybych věděl, že státnice mám předem v kapse a nemám se čeho bát – v čem by slajdy vypadaly jinak?
 7. Kdyby státnice rozhodovaly o mém životě a smrti – v čem bych slajdy ještě vylepšoval, jaké další argumenty bych použil?

Co o tom soudíte? Zapomněl jsem na něco? Máte jinou zkušenost? Napište to do komentáře!
Až si položíte otázky 1-7, napište mi prosím do komentáře vaše reflexe! Díky!

(pokračování je k nalezení zde)

Kategorie: diplomky, prezentování, státnice