Blbec se pozná v interakci

Pořád dokola všichni nadáváme na blbce a navzájem se před nimi varujeme.

Carlo M. Cipolla se ve svém eseji Základní zákony lidské blbosti pokusil k problému blbců přistoupit trochu rigorózněji a formuloval zákony, podle kterých se blbci vyskytují a – a to mu buď k věčné cti a slávě – navrhl klasifikaci, která může posloužit jako přiměřená definice blbce.

Blbci - základní graf
Vše je jasně vidět na obrázku. Blbec se pozná v interakci.

Potkáte se s člověkem a proběhne interakce – slovní, obchodní, v autech na parkovišti, jakákoliv. Míra zisku, kterou z interakce dotyčný má, je vyznačena na ose x. Zisk rozumíme v nejširším smyslu – nejen finanční, ale i emoční, materiální, nemateriální, vztahový, atd. Je zřejmé, že zisk dotyčného člověka může být kladný nebo záporný – pak se jedná o ztrátu.

Stejně tak vy, jakožto druhý partner výměny, máte z interakce kladný nebo záporný zisk – vynášený na osu y.

Blbci - kvadranty
Podle toho, co kdo z výměny získal, poznáte, co je váš partner zač. Pokud výměna proběhla v kvadrantu R, můžete mít za to, že váš partner je rozumný člověk. Z výměny něco získal a zároveň vy jste z výměny něco získali.

Pokud výměna proběhla v kvadrantu D, váš partner je dobrák. Podnikl výměnu, ze které on tratil a vy jste získali. Pokud výměna proběhla v kvadrantu Z, setkali jste se se zlodějem. Vy jste tratili, on získal.

Poslední kvadrant B je kvadrant setkání s blbcem. Podnikl takovou výměnu, která vám ublíží, i za tu cenu, že ublíží sám sobě.

Blbci - dva druhý zlodějů
Kvadrant Z můžeme ještě dále dělit, jak naznačuje červená čárkovaná čára. Pod čarou (Z2) jsou zloději, kteří mají blízko k blbcům. Třeba, když vám někdo rozbije cihlou okýnko auta za 7 000, aby vám vzal starší navigaci s unavenou baterií, kterou nemůže prodat za víc než 500.

Blbci - nad čarou a pod čarou
Stejně tak dobráci jsou rozumnější (D1) a méně rozumní (D2).

Račte si povšimnout, že celkově se nad červenou čarou vyskytují výměny v zásadě rozumné – možná někdo trochu tratí, ale svět jako celek získává. Těšte se z nich, i když jste při nich třeba zrovna za toho dobráka.

Střezte se být pod červenou čárkovanou čarou. Pokud jste dlouhodobě pod červenou čarou, znamená to, že jste buď velký dobrák, mizerný zloděj, nebo blbec.

Cvičení

  1. Stáhněte si pracovní list, vytiskněte ho a po dobu alespoň dvou týdnů do něho vyznačujte jednotlivé výměny, ve kterých se ocitáte.
  2. Podělte se o vaše výsledky do komentáře.

Kniha

Víc a líp se o blbcích dočtete v knize:

Blbci - obálka knihy
Je dobrá, vtipná, krátká, vhodná jako dárek.
Kupujte ji! Čtěte ji!

Kategorie: čtení, mudrování