Ajťákova fachidiocie

Informační technologie prorůstají hluboko do života každičkého smrtelníka. Airbnb mění ubytování, Uber osobní dopravu, DámeJídlo sytí žaludky. Nastupuje eHealth, dávno je realitou eCommerce. Zábava, čtení, informace, komunikace. Je jen mírnou nadsázkou říct, že dnešní svět tvarují a řídí informační technologie a – ajťáci.

Spojení IT + život je námětem mnoha studentských (bakalářských / diplomových) prací na naší Fakultě informačních technologií a je to tak správně. Informační technologie netvoří svět sám pro sebe, ale smysl dostanou teprve v interakci s nějakým jiným oborem, se skutečným světem.

V jedné bakalářce, kterou jsem teď měl to potěšení posuzovat, se svět IT spojoval se světem výuky dětí. Cílem bylo vytvořit hru (hry), která by děti bavila a zároveň vzdělávala. Přitom má umožnit rodičům pracovat s jejím obsahem a vstoupit tak v nový, neprozkoumaný modus interakce s vlastním potomkem. Tím, že k nepoznání změní vzhled hry a vloží do ní obsah specifický pro svoji rodinu, stanou se rodiče v očích svého dítka bohy, již mění svět podle své vůle a k obrazu svých představ.

Úžasný koncept nad rodinnými archetypy. Dotýkající se rodinného života a vystavěný nad interakcí rodičů s dětmi. Založený na principech dětského vnímání a učení se hrou. Měnící zažité stereotypy ve vzdělávání a utváření kognitivního modelu světa jedince.

Jaké mocné a moudré literární prameny využila tato dechberoucí exkurse do světa vývojové psychologie?

Literatura

Za prvé: My, vyučující na IT školách, se máme nad čím zamyslet.
Za druhé: Svět, nevyhnutelně dokonale prorůstaný informačními technologiemi, se má na co těšit.

Kategorie: diplomky, mudrování