Můžeš zvládnout slona v říji

Můžeš zvládnout slona v říji;
můžeš umlčet medvěda i tygra;
můžeš jet na lvu;
můžeš si hrát s kobrou;
můžeš se protlouct alchymií;
můžeš putovat vesmírem nepoznán;
můžeš si podrobit bohy;
můžeš být věčně mlád;
můžeš chodit po vodě
a živit se ohněm;
lepší a těžší je však
ovládnout svoji mysl.

(mistr Tájumánavar, cituje Paramhansa Jógánanda)

Kategorie: čtení, koučování