Vy ste vyučený docent?

Zase jsem nějakého mudrlanta slyšel mudrlantovat o tom, že škola má učit věci praktické, které se hned v prvním týdnu po nástupu do firmy použijí.

I vzpomněl jsem si na dialog z literatůry:

„Čo ste povoláním?“ chodil bachař s papírem od jednoho mukla k druhému.
„Vazač povřísel,“ odpověděl tázaný.
„Netárajte! Myslím, čo ste robil v civile.“
„Doktor filozofie. Univerzita Karlova. Docent.“ Hlasitě diktoval bachařovi Jirka Hálek. Poslední slovo bachaře zaujalo:
„Vy ste vyučený docent?“
„Ano,“ odpověděl tázaný, aniž hnul brvou.
„A čo umíte?“
„Nic. Jen psát. Na fakultě se jenom píše.“
„Pisára nepotrebujem,“ řekl vychovatel a tím to pro Jirku zhaslo.
(Ota Rambousek: S prstem na spoušti)

Kategorie: čtení