Goethe o jednání

Jednejte s člověkem podle toho, jaký je, a on takovým zůstane.
Jednejte s ním podle toho, jaký může a měl by být, a on takovým bude.
(Goethe)

Kategorie: čtení