Semestrální projekt – aji BP, aji DP

Studenti se ptají, jak že je to s tím semestrálním projektem u bakalářek a diplomek. U každého jinak.

U bakalářky se jedná o zápočet za tento semestr, že se udělalo co mělo. Škola nevyžaduje žádnou zprávu nebo nic jiného hmatatelného, ale posouzení, zda bylo uděláno dost, nechává na vedoucích prací. Já jako vedoucí ještě nejsem úplně rozhodnutý, ale zřejmě zachovám „Zprávu o stavu“ jako loni (viz níže na této stránce, 3.1.2009), možná se přidám ke kolegům, kteří pro svoje bakalářské studenty uspořádali malou obhajobu s projektorem a zápočet dávali za ni. Uvidím, dám včas vědět.

U diplomky je vyžadována textová zpráva, její formální náležitosti jsou uvedeny na webu. Její podstata – jak to chápu já – je donutit studenta „už něco mít“ z diplomky, aby pak v dubnu či květnu, kdy se diplomka odevzdává, bylo méně stresu a méně nemilých překvapení. Pokud vím, je zvykem, že text diplomové práce je postaven na textu semestrálního projektu, nemusí tedy být disjunktní. Pro úsporu sil je tedy výhodné, aby co nejvíce stránek semestrálního projektu bylo použitelných v textu diplomové práce, a tedy se nevyplatí tam psát věci, které jsou ještě nejasné, probíhá nad nimi vývoj, atd. Je dobré tam psát teorii, která je dobře nastudována (a nebude ji potřeba v následné diplomce měnit), provedené experimenty, které se s vysokánskou pravděpodobností v textu DP objeví, hotový návrh a kód, který se nebude dále vyvíjet, atd. Je lepší mít v rámci semestrálního projektu napsáno méně stránek kvalitně, než mnoho nekvalitně (to platí i pro konečnou diplomku, bakalářku a vůbec). Je lepší nepopsat všecko, na čem student v rámci semestru pracoval, ale pouze věci, které se nebudou měnit – pokud je jich dost. I po diplomantech budu k zápočtu chtít „Zprávu o stavu“ jako loni (viz níže na této stránce, 3.1.2009).

Kategorie: diplomky