Aprílový checklist k diplomce

K diplomce znamená k diplomové i bakalářské práci (bakalářka je taky diplomka, dostává se za ni diplom).
Checklist proto, že „kontrolní seznam“ i „čeklist“ jsem zavrhl jako neznějící nebo nevypadající.
Aprílový proto, že se vztahuje k začátku dubna, nikoliv snad, že by byl nějak zvlášť žertovný nebo nevážně míněný.

Toto je vážně míněný seznam věcí, o kterých by řešitel diplomky mohl a měl přemýšlet na začátku dubna. Tedy: pokud chce udělat kvalitní diplomku pro svůj vnitřní pocit, nebo za ni dostat hezkou známku kvůli mamince.

Začátek dubna je (aspoň na naší škole) nějaký měsíc a půl před odevzdáním (pokud odevzdáváte v jiné části roku, přeplánujte vhodně čtení tohoto článečku). Tento interval volím proto, že sice ještě není doba těsně před odevzdáním, takže se ještě nemusí bezhlavě šturmovat, ale zároveň už tak říkajíc jdeme do finále. To znamená, že co se významně nestihlo, to už se zřejmě nestihne. Přichází čas uzavírat, dokončovat.

Píšu o „našich“ diplomkách, tedy jak je píšeme na naší IT fakultě, se zaměřením na multimédia, počítačovou grafiku a vidění. U vzdálenějších oborů bude tyto úvahy potřeba kapičku transponovat.

Checklist

☑  Vím, v čem spočívá přínos mé diplomky

Napište si elevator pitch o své práci. Představte si, že se ucházíte o práci na místě, kam byste opravdu chtěli. Představte si, že se vás zeptají: „Co jste řešil jako závěrečnou práci?“ Napište si krátkou, údernou odpověď. „Napište si“ znamená napište si – pomyslet si to nestačí. Dokud si to nenapíšete, nemáte si co odškrtávat tento bod checklistu.

Je důležité si ujasnit, co je to, na co můžete být ohledně své práce hrdí, ještě před tím, než budete psát textovou zprávu. Tu je třeba psát tak, aby to důležité zdůrazňovala, zviditelňovala. Ne naopak sepsat cosik a pak hledat, co je na tom vlastně dobrého a důležitého.

Co je na mé diplomce zajímavého?
Kdo by její výsledky mohl použít a jak?
Jaký výsledek je možné označit za překvapující?
Na co jsem nejvíc hrdý?
Kdyby někdo v mé práci pokračoval – které části by ode mě převzal a které by asi musel předělat?
Co jsem se při řešení naučil? Jak jsem se to naučil? Koho ještě by stejná věc mohla zajímat?

Ne všechno ze svého přínosu máte teď – při začátku dubna – zcela hotové. To je normální. Uvažování o přínosu vaší práce vám pomůže přemýšlet o tom, co je ve zbývajícím času důležité ještě dokončit. Ostatní věci se můžou nechat osudu (neříkejte nikomu, že vám takovéhle věci radím – řeší se přece všechno a pořádně!).

☑  Vím, jak kvalitu své práce dokázat

Představte si, že svůj elevator pitch z předchozího bodu jste přednesli člověku skeptickému a podezíravému. Říká: „To je nějaké divné. Určitě je to k něčemu?“ Napište si (tj. napište si!) v odrážkách, jakými jednotlivými argumenty půjde doložit, že jste skutečně udělali něco hodnotného, zajímavého, přínosného.

Jaký experiment to může ukázat?
Jaká demonstrace může být názorná a přesvědčivá? (Video? Obrázky? Měření? Spustitelný program?)
Kdo a s jakým přínosem vaše řešení už používá?
Jaká autorita by zaštítila správnost vašich úvah a tvrzení?
Jaká měřítka se obvykle používají na obdobná řešení?

Teď při začátku dubna tyto věci asi ještě většinou nemáte. Ale už dokážete odhadnout, které z nich je reálné stihnout a které ne. Víte, co máte během následujícího měsíce dělat. Teda víte? Napsali jste si?

☑  Umím ukázat, že jsem splnil zadání

Projděte svoje oficiální zadání a zvažte, jestli každý jeden bod jste nějakým způsobem naplnili. Včetně takových těch měkkých bodů typu „nastudujte“. Každý z bodů zadání musí mít svůj kusanec textu v textové zprávě.

Pokud se vám zdá, že některý z bodů naplněný není a bude problém ho naplnit, neleňte a raďte se se svým vedoucím.

☑  Vím, o čem bude text zprávy

Teď je ten správný čas sestavovat přesný obsah své textové zprávy. To znamená kapitoly a podkapitoly, důležité obrázky, tabulky, schémata. Rozmyslete, kolik stran (= kolik vážnosti) má každá kapitola dostat. Můj pohled na strukturu IT diplomky jsem sepsal před časem a je pořád stejný.

Častý případ je, že student má názor, jaké kapitoly by textová zpráva měla obsahovat a jak by se měly jmenovat, přijde s nimi za svým vedoucím a ten … ehm … má názor dost jiný. Bod „Vím, o čem bude text zprávy“ odškrtněte, až se podaří představu vaši a vašeho vedoucího sladit, aby se alespoň podobaly. Ovšem odškrtněte ho co nejdříve.

☑  Znám harmonogram dokončování

Předchozí body kontrolního seznamu snad vedly k ujasnění, co ještě musíte udělat. Co z toho je fakt důležité a co patří do kategorie „když se stihne“. Rozvrhněte po týdnech, kdy kterou z těchto činností uděláte.

Pamatujte, že prvních 80% každého projektu trvá 80% času, zatímco zbývajících 20% projektu trvá také 80% času.

Buďte podrobní. Místo úkolu „udělat experimenty“ si vytvořte úkoly „udělat experiment A, udělat experiment B, udělat experiment C, pokud se stihne, udělat experiment D“. U takových úkolů se doba trvání odhadne snáze a je z nich realističtěji patrné, jak pracné jednotlivé činnosti budou.

☑  Vím, z čeho mám radost

Život je krátký, aby člověk dělal protivné věci. Zaměřte se při dokončování diplomky na věci, které děláte rádi, ve kterých vidíte smysl, výzvu, na které můžete být hrdí.

Jestli žádné takové neexistují, vykašlete se na to. Už jsem viděl pár diplomek. Dobře, víc než pár. Dobře, spoustu. Je poznat, jestli řešitel má ke své práci vztah, nebo na něj tak nějak zbyla a on se přemohl, aby ji nějak spytlíkoval. Čtení diplomky, které sám řešitel nevěří a již sám řešitel nenávidí, je krajně nepříjemná činnost. Hraničí to se sebepoškozováním. Ušetřete sobě i druhým pár šedivých vlasů.

Nemyslím, že existuje téma, na kterém by nebylo něco zajímavého a přitažlivého k řešení. Tento bod checklistu nemá vybídnout k rezignaci, ale k hledání energie, zápalu a smyslu. Život je krátký, aby – ale to už jsem říkal.

Až si to všecko napíšete

Vemte to za svým vedoucím. Ten bude koukat. A vy dostanete spoustu užitečné zpětné vazby. Jestli ne, tak je to taky dost důležitá zpětná vazba. Budete vědět, co vám ještě zbývá, co ještě musíte stihnout a jak to stihnete. Pokud tento seznam vezmete vážně, budete mít jasněji, co je důležité a z čeho máte radost. Zbytek přijde.

Jestli nepřijde, napište mi o tom. Nevěřím, že to může nastat a vždycky se zajímám, když někdo prožije situaci, jež nemůže nastat.

Takže ten checklist

Uchopte permanentní fixku a odškrtávejte:

  • ☐  Vím, v čem spočívá přínos mé diplomky
  • ☐  Vím, jak kvalitu své práce dokázat
  • ☐  Umím ukázat, že jsem splnil zadání
  • ☐  Vím, o čem bude text zprávy
  • ☐  Znám harmonogram dokončování
  • ☐  Vím, z čeho mám radost
Kategorie: diplomky