Průkaz s fotografií

Zkouškové letos dorazilo nějak dřív a tak už jsem se studenty psal první zkoušku.

Nejprve se řeknou pokyny, zodpoví dotazy. Pak se rozdají papíry a studenti píšou a píšou. Ti, co dopíšou, se začnou trousit a papíry odevzdávat.

Zase mě překvapilo a naštvalo, že spolu s papíry mi ukazují průkazy – školní průkazy nebo jiný doklad s fotografií. Dělali to tak už i loni a dělají to teď, aniž bych se jich o to prosil.

Police - Student

Teorie pole

V Gestalt psychoterapii, v níž jsem poněkud vzdělán (přesněji v Gestalt koučování, což je ale hodně dost to samé), se mocně vychází z „teorie pole“.

Teorie pole modeluje lidskou komunikaci jinak a dost nepřehledněji, než je obvyklé. Obvyklý popis komunikace vše zjasňuje: komunikují dva subjekty a vyměňují si kusanec informace prostřednictvím nějakého kanálu, ve kterém řádí větší nebo menší šum.

Složitější a nepřehlednější, nicméně o to realističtější, je komunikaci nahlížet jako na dění v širokém poli. V poli nás zajímají třeba Franta a Janička. Kromě nich tam ale jsou jejich rodiče, kolegové, kamarádi, domácí zvířata. A jsou tam jejich studijní/pracovní úkoly, blízkost Vánoc a dalekost oběda a spousta dalších věcí. Technicky vzdělaný člověk si všechny tyto jevy může představit jako náboje v elektrickém poli. Náboje ovlivňují všechny siločáry-interakce mezi Frantou a Janičkou, jež jsou pozakřivované jako hadi a vůbec nejsou rovné.

Průkaz s fotografií

Kartička – průkaz s fotografií – je součástí pole a křiví siločáry, až jsou jak vrtule.

Tak rád bych si představoval školní pole, v němž je učitel, studenti, a kromě nich: znalosti, zkušenosti, postoje, náhledy, údiv, zájem, hledání, objevování.

Prdlajs, přátelé, máme tam plastovou kartičku s fotografií, která vypráví o nedůvěře, podvodech, podezřívání. Z učitele se stává policajt, a jeho role už tolik není vést k samostatnému hledání pravdy, jako kontrolovat občanky. Asi se tím zabrání několika podvodům, ale škody jsou nedozírné – byť málo zjevné.

Já si o kartičky neříkám a nechci je vidět. V kterém policejním státě je normální, že když občan vidí policistu, automaticky tasí průkaz s fotografií a strká mu jej před oči, byť o to policista nestojí a je mu to protivné? Kdo studenty takhle zblbnul? Dejte s tím pokoj!

Kategorie: mudrování, psychologie, škola