Thomas Carlyle (Hrdinové) bez komentáře

Přemýšlíme-li o tom, poznáme, že všecko, co může pro nás učinit universita nebo některá z nejvyšších škol, je v podstatě stále totéž, čeho nám poskytla první škola, kterou jsme navštěvovali: – učí nás čísti. Učíme se čísti v různých jazycích a v rozličných vědách; učíme se abecedě a slabikování všelikých knih. Ale místem, kam si chodíme pro vědomosti, ba i pro vědomosti theoretické, jsou knihy samy. Záleží na tom, co čteme, kdyžtě všelicí profesoři pro nás učinili, co nejlepšího dovedli. Pravou universitou dneška je sbírka knih.

Kategorie: čtení