Vývoj hodnocení PGR za posledních 6 let

Histogram výsledků POG 2003:

Histogram výsledků POG 2004:

Histogram výsledků PGR 2005:

Histogram výsledků PGR 2006:

Histogram výsledků PGR 2007:

Histogram výsledků PGR 2008:

V roce 2008 (teď) došlo k úžasnému zlepšení výsledků, které nelze vysvětlit změnami v předmětu (nebyly proti loňsku tak markantní).

Příčiny mohou být asi trojí:

  1. Skokově se zlepšily moje pedagogické schopnosti a znalosti jsem předal výrazně lépe.
  2. Skokově se zlepšily schopnosti a angažovanost všech studentů.
  3. Rozšířila se fotografie zadání písemky a v zadání proti loňsku bylo inovováno jen pár otázek.

Možná opatření:

  1. Můžu učit o něco hůře. Nebo přidáme více látky, protože se nám stávající množství daří předat s rezervou. Projekty a přípravu ke zkoušce budeme moci hodnotit daleko přísněji.
  2. Přidáme více látky, studenti stíhají vnímat s rezervou. Projekty a přípravu ke zkoušce budeme moci hodnotit daleko přísněji.
  3. Budeme každý rok vymýšlet úplně novou sadu otázek. Není lehké vymýšlet další a další otázky, které jsou srozumitelné, testují skutečně důležité věci, netestují encyklopedickou znalost například vzorců a podobně. Až ty dojdou, přejdeme k těm, které nejsou úplně jasné, které se ptají na marginálie, atd. Zkrátka až dojdou dobré otázky, budou v písemce ty blbé. Škoda. Fotit zadání je jednak podvod, a jednak to ztíží (nikoli zjednoduší!) písemky studentům v dalších letech.
Kategorie: PGR