Buďte proaktivní

Tento článek patří do malé série deseti kroků k lepšímu využití času.

Kdyby měly všechny knihy o správě času a osobní produktivitě naráz zmizet a měla zůstat jen jediná, jistě by to měla být kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stephena R. Coveyho.

První návyk popisovaný v této knize je: „Buďte proaktivní.“ Zbývající dva kroky z této mé malé série jsou také z této knihy. Nechal jsem si totiž to nejlepší na konec.

Tři teorie determinace člověka a proaktivita

Existují tři teorie determinace člověka:

  • Teorie genetické determinace říká, že člověk se narodí s jistou výbavou: výškou, svalovými proporcemi, inteligencí, temperamentem, dispozicemi k nemocem, atd. Tyto faktory nelze změnit žádným cvičením nebo úsilím a tak člověka určují (determinují).
  • Podle teorie psychické determinace je člověk formován svými rodiči, kteří do něj otiskují základní zásady a formují jeho pohled na život: to se dělá, to se nedělá, to je tabu, musíš být na lidi hodný, nenech si nic líbit, moudřejší ustoupí, druzí jsou přednější, poslouchej autority, nevěř autoritám, atd. Naše psychika, která řídí všechno naše jednání, je naprogramována touto ranou výchovou a jít proti takovým svým hlubokým zásadám znamená jít proti své přirozenosti a tak to ani moc nejde.
  • Teorie determinace prostředím přisuzuje velkou moc okolnostem, ve kterých žijeme. Mladý člověk, který žije v Silicon Valley má jiné možnosti podnikání než stejně nadaný a vychovaný jedinec z Brna. Možnosti seberealizace jedince záleží na jeho učitelích, šéfech, školách, kulturním životě města, korupčním prostředí země, mateřštinou, do které se narodil, atd.

Být proaktivní znamená převzít odpovědnost za vlastní život. Náš život není pouze funkcí vnějších podmínek, ale odvíjí se od rozhodnutí, která činíme. Být proaktivní znamená převzít odpovědnost za to, že se věci stanou.

Okruh zájmu, okruh vlivu

Některé ze všech věcí na světě tvoří náš okruh zájmu – naše práce, vztahy, děti, zábava, státní zadlužení, globální oteplování, rozvoj smartphonů, atd.

Buďte proaktivní – okruh zájmu

Pouze na část našeho okruhu zájmu máme vliv – to je náš okruh vlivu:

Buďte proaktivní - okruh vlivu

Reaktivní lidé se zaměřují na svůj okruh zájmu. Soustřeďují se na problémy ve svém okolí, na slabé stránky druhých lidí, na věci, které nemohou nijak ovlivnit.

Soustředění na věci mimo svůj okruh vlivu odebírá energii a snižuje schopnost člověka dosáhnout svých cílů a tužeb.

Buďte proaktivní - reaktivní jednání

Proaktivní zaměření znamená soustředit se na svůj okruh vlivu: „Co já mohu udělat?“ Tím člověk dosahuje postupných změn a jeho okruh vlivu se tím rozrůstá.

Buďte proaktivní - proaktivní jednání

Proaktivní jazyk

Zaměření člověka – reaktivní nebo proaktivní – je poznat z jazyka, kterým dotyčný běžně mluví.

Reaktivní jazyk Proaktivní jazyk
Nemohu s tím nic dělat. Podívejme se, jaké možnosti máme.
Jsem prostě takový. Mohu být jiný.
To nikdo nedovolí. Mohu připravit přesvědčivou prezentaci.
Musím to udělat. Zvolím adekvátní odezvu.
Nemohu. Zvolím si – rozhodnu se.
Musím. Rozhodl jsem se.
Kdyby jen … Budu …

Jak mluvíte? V kterých kontextech používáte spíš reaktivní a kdy spíš proaktivní jazyk?

Zaměřte se na svůj jazyk – jazyk odráží přemýšlení a přemýšlení je utvářeno jazykem. Naučte se mluvit proaktivně.

Buďte proaktivní!

Být proaktivní neznamená začínat mnoho věcí, být pořád všude vidět a slyšet, nikdy neodpočívat.

Být proaktivní znamená převzít odpovědnost za svá rozhodnutí a za svůj život. Znamená to soustředit se na svůj okruh vlivu.

Znamená to ptát se: „Co já můžu udělat?“ místo: „Čí je to chyba?“ Znamená to místo na „Kdyby jen …“ se zaměřit na „Mohu být …“

Co o tom soudíte? Jaká je vaše zkušenost?
Zkuste to! Podělte se o zážitky do komentáře!

Kategorie: správa času