Z četby: G.B.Shaw, Svatá Jana

Naše lehkověrnost, jakkoli ohromná, není bez hranic; a naše zásoba lehkověrnosti, kterou máme, je zcela využita našimi medii, jasnovidci, těmi, kteří čtou z ruky, břidlicovými písaři, křesťanskými vědátory, psychoanalytiky, věštci z elektronových vibrací, therapeutiky všech škol zapsaných i nezapsaných, astrology, hvězdáři, kteří nám říkají, že slunce je téměř sto milionů mil vzdáleno, a že Betelgeuse je desetkrát větší než celý vesmír, fysiky, kteří váží Betelgeusu popisováním neuvěřitelné nepatrnosti atomů, a množstvím ostatních kupčíků se zázraky, jichž lehkověrnost by rozrušila středověk bouří skeptické veselosti. Ve středověku lidé věřili, že země je plochá, pročež měli aspoň jistotu vlastních smyslů: my věříme, že je kulatá, ne proto, že tak veliké množství, jako je jedno procento z nás, je s to udati fysikální důvody pro tak podivnou víru, nýbrž proto, že moderní věda nás přesvědčila, že nic co je zřejmé není pravdivé, a že všecko, co je kouzelné, nedokazatelné, neobyčejné, gigantické, mikroskopické, nebo urážející, že je vědecké.

To ale, mimochodem, neznamená, že země je plochá, anebo že všecky nebo některá z našich úžasných lehkověrností je blud nebo podvod. To já pouze bráním vlastní dobu proti obvinění, že má méně obrazotvornosti než středověk. Přisvědčuji, že XIX. století a ještě více XX., může srazit XV. klobouk s hlavy, pokud běží o vnímavost pro divy a zázraky a světce a proroky a kouzelníky a obludy a pohádky všeho druhu. Míra zázraků podle udání posledního vydání Encyklopaediae Britanicae ohromně vzrostla od dob Bible. Středověcí doktoři theologie, kteří nepředstírali, že se jim podařilo rozřešiti, kolik andělů může tančiti na špičce jehly, jsou pokud běží o romantickou lehkověrnost prabídnými zjevy u srovnání s moderními fysiky kteří rozřešili na biliontinu milimetru každý pohyb a polohu tance elektronů. Ani za celý svět bych nepochyboval o přesné určitosti těchto výpočtů o jsoucnosti elektronů (ať je to cokoli). Janin osud mě varuje před takovým kacířstvím. Ale neumím si vysvětlit jak lidé, kteří věří v elektrony, mohou se považovati za méně lehkověrné než jsou lidé, kteří věří v anděly.

Kategorie: čtení