Evergreen: citování webu vs. papíru

Ano, dnes je všecko na webu. Bohu díky.

Web ale nemá žádný archiv. Za minutu bude vypadat jinak, než vypadá teď. Když jsou odkazy na „literaturu“ samá URL, je tato část diplomky jaksi živá, neuchopitelná, fluidní – odkazy směřují do prostředí, které je každou vteřinu jiné. Ideálně by i tato část diplomky (jako její ostatní části) měla být pevná, konstantní – samé odkazy na papír.

Nikoho (doufejme) nenapadne text diplomky psát v duchu „Jak vyplývá z http://il.youtube.com/watch?v=mNxscGIqSoA, přepona pravoúhlého trojúhelníka je delší než každá z odvěsen“, ale příčetný člověk napíše „Jak vyplývá z Pythagorovy věty, přepona …“ i když do tajů matematiky pronikal podle slovenského videa.

Podobně slaboduché jako uvedený příklad je citovat webový zdroj, když se jedná o uložené .pdf časopisového nebo konferenčního článku. Nedělejte to ve svých diplomkách. Neuvádějte v seznamu literatury

BAY, Herbert; ESS, Andreas; TUYTELAARS, Tinne; GOOL, Luc Van: Speeded-Up Robust Features (SURF) [online]. 2006, updated 2008 [cit. 2010-07-13].
Accessible from WWW: ftp://ftp.vision.ee.ethz.ch/publications/articles/eth_biwi_00517.pdf

když můžete citovat

Herbert Bay, Andreas Ess, Tinne Tuytelaars, Luc Van Gool, „SURF: Speeded Up Robust Features“, Computer Vision and Image Understanding (CVIU), Vol. 110, No. 3, pp. 346–359, 2008

To FTPčko už za měsíc možná nepojede, zato konferenční sborník půjde dohledat přinejmenším do samého konce této civilizace.

Kategorie: diplomky