Mužská skupina – třetí běh

Před dvěma lety jsem dostal a na blogu poněkud cudně artikuloval chuť založit mužskou skupinu. Máme teď za sebou dva výživné a zajímavé roční běhy. Nelze jinak, nežli pořádat třetí.

Skupina


V obou bězích jsme se scházeli jednou měsíčně na sobotní dopoledne. Častěji by bylo fajn, ale není reálné to logisticky zvládnout a dát dohromady datumy. Časová struktura jednoho setkání byla daná: hodina a půl skupiny, patnáct minut přestávka, hodina a půl skupiny.

Kromě uvedeného časování jsme neměli předem danou žádnou strukturu nebo obsahovou náplň setkání. Program vznikal sám. Takhle to mám rád.

Na rozdíl od prvního běhu, v tom druhém nedošlo vůbec k úbytku účastníků. Ti, kteří se rozhodli zúčastnit, byli motivovaní a kromě případů, kdy fakt nemohli skrze nějaké povinnosti, docházeli důsledně. Ze zkušeností v nejrůznějších kontextech si uvědomuji, že takové zapálení není samozřejmost, ba naopak, je na místě je vážit zlatem.

Nepřizval jsem k účasti studenty FITu (ani ty, kteří se ozvali a projevili zájem – omlouvám se!). Byla by tam kolize rolí, kterou jsem nechtěl a ani do budoucna nechci vytvářet. Dokončení studenti FITu jsou vítáni – dostudujte a ozvěte se.

Nejedná se o terapeutickou skupinu. Podle literatury (Yalom: Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Rogers: Carl Rogers on encounter groups) bych naše scházení označil termínem encounterová skupina. Jistě nešlo o nějaké hospodské povídání. Podařilo se nám zajet na hlubinu a dotknout se věcí, které jsou pro nás důležité a o kterých je jinde obtížné, pokud ne nemožné, hovořit.

Chystáme se na třetí běh, zřejmě od září nebo října 2014 do června 2015. Vypadá to, že scházení jednou měsíčně v sobotu dopoledne necháme. Má to spoustu nevýhod, ale nepřišli jsme na žádnou lepší alternativu.

Loni touto dobou jsme hledali muže na doplnění počtu skupiny. Letos si situaci komplikujeme tím, že váháme, jestli hledat malý počet mužů na doplnění skupiny a nebo větší počet tak, abychom vytvořili skupiny dvě. Uvidíme podle zájmu mužů a podle dalších věcí.

Pokud jste muž, který chce navštívit hlubší místa ve své duši, a dokážete jednou měsíčně být na sobotní dopoledne v Brně (a slíbit to!), ozvěte se. Třeba se domluvíme. Skupinu chceme pestrou, takže pokud nejste podobné profese, podobného věku nebo podobných zájmů jako já, není to špatně, alebrž dobře.

Kategorie: koučování, psychologie