Z poselství Petera F. Druckera

Peter F. Drucker napsal v roce 2002 dopis českým čtenářům při příležitosti českého vydání knihy The Essential Drucker. Četl jsem z něho jednu pasáž na Tuesday Business Network (díky za pozvání, moc příjemná akce!). Tuto pasáž:

Ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století, v dobách, kdy jsem byl chlapcem a mladíkem, jsem často navštěvoval české země a velmi dobře jsem je poznal. Čechy byly nejcivilizovanější zemí Evropy – a možná nejcivilizovanější zemí celého světa. A jejich civilizovanost se opírala o tu nejprofesionálnější a nejúspěšnější podnikatelskou kulturu celé Evropy. České podniky – počínaje firmou Baťa, která obouvala celý svět, až po firmu Škoda vyrábějící nejvyspělejší strojní zařízení – patřily mezi nejlépe řízené evropské firmy: byly orientované na trhy, byly inovativní, kosmopolitní… Jsem přesvědčen, že ani půlstoletí útlaku a vnější tyranie nezahubilo onen osvícený duch podnikatelství, jímž se vaše první republika vyznačovala.

Kategorie: čtení, mudrování