Dokumentace projektů z Počítačové grafiky

Pro projekty do předmětu Počítačová grafika (PGR) jsem vytvořil šablonu dokumentace, která naznačuje, co vlastně v dokumentaci chci. To se osvědčilo a ukázalo jako dobré – v dokumentacích jsem našel, co jsem tam chtěl najít.

Zařadil jsem tam otázku či bod „Doporučení pro budoucí zadávání projektů“. I těšil jsem se, že se dozvím spoustu námětů na vylepšení tak říkajíc z druhé strany barikády. Těšil jsem se, že si přečtu vtípky a jízlivosti. Obával jsem se, že si přečtu takové vtípky a jízlivosti, že budu litovat, že jsem se vůbec takovou věc zeptal.

Jenže nic. Spousta řešitelů napsala cosi v tom smyslu, že způsob zadávání projektů vyhovuje a k dokonalosti že už není třeba se blížit, protože co se Počítačové grafiky týče, už je dávno všední každodenností.

Dva užitečné postřehy, které směřují k úpravě zadávání a asi taky hodnocení projektů:

Vyhovovalo by podrobnější zadání projektu. Student má sice „volnou ruku“ ale nikdy neví jak se jeho program bude líbit opravujícím.

Pro budoucí zadávání projektů by možná nebylo na škodu některá zadání o trochu více upřesnit, popřípadně doplnit o ukázky hotových výsledků, kterým se má řešení přiblížit.

Pár vyjádření se neslo v podobném duchu. Jinak fakt nic. Rozletu, vtipu a jízlivosti se studenti možná vystříhali, protože i podle dokumentace získávají nebo taky nezískávají body.

Škoda, škoda, škoda. Přísahám, že za nějaký fórek bych – právě v čase vánočním, který je svou podstatou kdeco, jen ne vtipný – byl vděčný. A ujišťuji, že si nemyslím, že by způsob zadávání projektů byl dokonalý. Proto bych za nějaké náměty k vylepšení byl radši než za pochvalu, že vše je úžasné. Tak trochu jak když posel pekelný v Heinleinově knize Job: komedie spravedlnosti vyzývá k upřímnosti:

Dovoluji si ještě připojit toto upozornění Jeho Veličenstva: jakýkoli pokus o vynechání, pominutí či přibarvení víry, které bys mohl učinit proto, abys Jeho Veličenstvo potěšil, ho nepotěší.

Tak snad zase za rok :(.

Kategorie: PGR