Z jarní četby – Lawrence Kushner

Vypráví se, že učedník Šmelkeho z Mikulova žádal svého rebeho, aby mu prozradil tajemství, jak sloužit Bohu. Cadik mu řekl, ať jde za rabim Abrahamem Chajimem, který byl tenkrát ještě hostinským. Student udělal, co mu řekl, a ubytoval se na několik týdnů v hostinci. Během té doby se mu nepodařilo na tom člověku vypozorovat žádný zvláštní znak svatosti. Vypadalo to, že se zajímá pouze o svou hospodu. Nakonec šel zoufalý učedník za hostinským a na rovinu se ho zeptal, co celý den dělá.

„Nejdůležitější je zajistit,“ řekl rabi Abraham, „aby bylo dobře umyté nádobí. Snažím se ze všech sil, aby na nádobí nezůstala jediná stopa po jídle. Umývám a utírám pečlivě také hrnce a pánve, aby nerezavěly.“

„A to je všechno?“ zeptal se nevěřícně student.

„A to je všechno,“ odpověděl hostinský.

Načež se učedník vrátil domů a vyprávěl svému mistrovi, co viděl a slyšel.

„Teď víš vše, co vědět potřebuješ,“ řekl rabi Šmelke.

(Lawrence Kusher: Na tomto místě byl Bůh a Já, já jsem to nevěděl)

Kategorie: čtení