Nový předmět: Tvorba aplikací pro mobilní zařízení

Rada magisterského studijního programu schválila můj návrh na zavedení nového předmětu: Tvorba aplikací pro mobilní zařízení – pracovní zkratka AMZ. Náplní předmětu budou mobily a PDA a jak se pro ně píšou aplikace. Protože cyklus *for* a další základy programování jsou všude stejné, důraz bude kladen na uživatelská rozhraní, práci s periferiemi, komunikace, video, audio. Absolvování předmětu bude pracné – zkouška nebude příliš těžká, ale budu žádat hodně práce na projektech, práci na začátku semestru, v jeho průběhu i na konci (předmět nebude chytrou volbou pro někoho, kdo chce snadno získat 5 kreditů). Za to se vynasnažím, aby předmět byl užitečný a učily se v něm opravdu aktuální a zajímavé věci.

Hodně předběžná struktura přednášek (už teď vím, že by se měla aspoň trochu změnit) je takováto:

1. Úvod do předmětu a problematiky, organizace předmětu

 • Specifika mobilních zařízení: hardwarová, softwarová omezení, specifika uživatelských rozhraní
 • Přehled a charakteristiky existujících mobilních platforem (včetně těch, které nejsou rozebírány podrobně)

2. Operační systém Windows Mobile I

 • historie, vývoj, verze, možnosti, hardware, podporovaná zařízení
 • nástroje pro vývoj a distribuci aplikací
 • uživatelské rozhraní – pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace

3. Operační systém Windows Mobile II

 • .NET Compact Framework
 • práce s periferními zařízeními, vstup, výstup
 • přehrávání video a audio
 • ActiveSync a komunikace s PC
 • pokročilé techniky

4. OpenGL ES (for Embedded Systems)

 • specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení
 • pojetí, dostupná sada příkazů
 • model tvorby aplikace

5. Windows Mobile DirectX a Direct3D

 • specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení
 • pojetí, způsob tvorby aplikací, přehled objektů a příkazů

6. Symbian

 • specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení
 • nástroje pro vývoj a distribuci aplikací
 • uživatelské rozhraní – pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace
 • přehrávání video a audio
 • přehled knihovních funkcí a tříd

7. Android

 • specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení
 • nástroje pro vývoj a distribuci aplikací
 • uživatelské rozhraní – pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace
 • přehrávání video a audio
 • přehled knihovních funkcí a tříd

8. J2ME (Java – Micro Edition)

 • specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení
 • nástroje pro vývoj a distribuci aplikací
 • uživatelské rozhraní – pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace
 • přehrávání video a audio
 • přehled knihovních funkcí a tříd

9. J2ME – 3D aplikace a hry

 • M3G (JSR 184) – historie, specifikace, podporovaná zařízení, přehled knihovních funkcí a tříd
 • Mascot Capsule – historie, specifikace, podporovaná zařízení, přehled knihovních funkcí a tříd
 • tvorba 3D aplikací a her, nadstavbové knihovny, znovupoužitelný software

10. Demonstrační cvičení – Windows Mobile, tvorba uživatelských rozhraní, práce s periferiemi
11. Demonstrační cvičení – Windows Mobile, tvorba 3D aplikací, her, video, audio
12. Demonstrační cvičení – Symbian, tvorba uživatelských rozhraní, zobrazování grafiky, audio
13. Demonstrační cvičení – J2ME, tvorba uživatelských rozhraní, zobrazování grafiky, audio

Komentáře, návrhy, názory k tomuto předmětu uvítám na svém e-mailu.

Kategorie: TAM
 • Sledujte na twitteru

 • Přihlásit odběr

 • Kategorie

 • Oblíbené příspěvky

 • Hojně komentované

 • Archiv

  • + 2018 (2)
  • + 2017 (4)
  • + 2016 (6)
  • + 2015 (6)
  • + 2014 (16)
  • + 2013 (30)
  • + 2012 (46)
  • + 2011 (99)
  • + 2010 (19)
  • + 2009 (15)